Holdløb 2018 resultater

+29 km/t 28 km

Hold 14 Tid: 45,00 Nr.: 1
Steen Jensen
Thorbjørn Nielsen
Peter L. Hansen
Per Andreasen
Paw Stylvig

Hold 12 Tid: 45,10 Nr.: 2
Jørgen Nielsen
Karsten Almlund
Jesper Andersen
Thomas Andersen

Hold 11 Tid: 45,20 Nr.: 3
Mogens Hansen
John Lohmann
Søren Johansen
Ole Andersen

Hold 10 Tid: 45,52 Nr.: 4
Martin Madsen
Jesper Hansen
Jens Svane
Niels Nyvang

u. 29

Hold 1 Tid: 49,20 Nr.: 1
Jesper Lindgren
Jacob Frederiksen
Rene Andreassen
Kim Smedegaard

Hold 4 Tid: 49,55 Nr.: 2
Erik Pallesen
Steen Henriksen
Anders Skotte

Hold 5 Tid: 51,55 Nr.: 3
Egen Mouridsen
Carsten Knudsen
Lennart Dolleris

Hold 2 Tid: 53,10 Nr.: 4
Stig Kjeldberg
Tue Nielsen
Sandra Andersen
Helene Hansen

Hold 3 Tid: 53,32 Nr.: 5
Diana Damsted
Jørgen El. Hansen
Jens Arndal
Kaj Rasmussen